top of page
logo_vaalea.png

ARVOMME

ARVOMME

Arvomme ovat:

KESKINÄINEN LUOTTAMUS

KASVAMINEN JA INNOVOINTI YHDESSÄ TIIMINÄ

TUOTETAAN ERINOMAISET TULOKSET

KESKINÄINEN LUOTTAMUS

 • Nordic Source osuuskunnan peruskivi on luottamus toisiimme ja oppiminen toisiltamme (työntekijät, asiakkaat, toimittajat) noudattaen samalla kilpailulakia, muita lakeja ja sopimuksia 

 • Jaamme tietoa avoimesti keskenämme avoimesti kilpailulainsäädännön ja muun laillisen viitekehyksen puitteissa

KASVAMINEN JA INNOVOINTI YHDESSÄ TIIMINÄ

 • Me (Nordic Source työntekijät, asiakkaat ja toimittajat) kehitämme yhdessä parhaita käytäntöjä palveluiden ja materiaalien hankintaan Nordic Source osuuskunnalle

 • Me kehitämme ja innovoimme prosesseja ja toimintatapoja

 • Me myös haluamme oppia ja hyödyntää toimittajien parhaita käytäntöjä yhteistyössä toimittajien kanssa

TUOTAMME ERINOMAISET TULOKSET

 • Me sitoutamme sidosryhmämme ja haluamme ymmärtää heidän tarpeet

 • Me priorisoimme työtämme ja projekteja

 • Me kilpailutamme ammattimaisesti

 • Me neuvottelemme vakuuttavasti, kunnioittaen osapuolia

 • Me teemme sopimukset ripeästi ja keskittyen olennaiseen

 • Me tuotamme säästöjä kaikille jäsenille

 • Me välitämme sopimuksen toimeenpanosta

Our valus
bottom of page