logo_vaalea.png

TEHOKKUUTTA HANKINTOIHIN

NORDIC SOURCE 

TEHOKKAAT, ULKOISTETUT HANKINNAT

Nordic Source osuuskunta on jäsenyritysten hankintaosastojen jatke ja itsenäinen yksikkö, joka koordinoi jäsenten yhteisiä hankinta-aktiviteetteja.

Missiomme on:

“Yhdistetty osaaminen ja ostovoima tuovat erinomaiset tulokset hankinnassa”.

 

Osuuskunnan neuvottelemat sopimukset kattavat muita kuin jäsenten ydinliiketoiminnan kannalta keskeisiin hankintojen piiriin kuuluvia tuotteita ja palveluita, useinmiten liittyen joko tehtaiden tai toimistojen ylläpitoon. 


 

Nordic Source Osuuskunta on perustettu vuonna 2009 ja perustajayrityksiin kuuluivat viisi suomalaista yritystä: Valio, Tamro, Saarioinen, Fazer ja Atria, Olvi liittyi mukaan seuraavana vuonna. Nordic Source:n keskeinen toiminta-ajatus on löytää parhaat toimintamallit ja hankintakonseptit jokaiseen hankintakategoriaan. Tämän jälkeen Nordic Source kilpailuttaa kyseisen kategorian (ostotuoteryhmän) keskenään sopimat tuotteet tai palvelut ja hyödyntää ryhmän yhteistä kategoriaosaamista.

 

Nordic Sourcella on 16 jäsentä ja jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö 30.000.

16

10+B€

JÄSENYRITYSTÄ

JÄSENYRITYSTEN LIIKEVAIHTO

70+

70+

TOIMITTAJAA / SOPIMUSTA VALIKOIDUISSA KATEGORIOISSA

JÄSENILLÄ OPERATIIVISIA YKSIKÖITÄ / PÄÄKONTTOREITA 

SUOMESSA

OSAAMINEN + OSTOVOIMA = ERINOMAISET TULOKSET

JÄSENILLÄ OPERATIIVISTA TOIMINTAA 14 ERI MAASSA

 
 

TOIMINTATAPA

1

HANKINNAN KATEGORIAJOHTAMINEN

Hankinnan keskiössä ovat kategoriatiimit, joissa on edustettuna jäsenten hankinta-asiantuntijat ja Nordic Sourcen henkilökuntaa ja tiimillä on nimetty vetäjä, usein Nordic Sourcelta. Kategoriatiimit päättävät yhdessä kategorian tavoitteet, hankintastrategian ja kehitys- ja kilpailutusuunnitelman. He myös yhdessä määrittävät parhaat toimintatavat ja hankintakonseptit.

2

TOIMITTAJAJOHTAMINEN

Tärkeimpien toimittajien kanssa tehdään jäsenneltyä toimittajajohtamista. Siihen kuuluu olennainen raportointi ja mittarit sekä säännölliset liiketoimintakatsaukset. Valikoiduissa hankintakategorioissa teemme myös syvällisempää kehitystyötä yhdessä toimittajan ja jäsenten kanssa.

3

AMMATTIMAINEN KILPAILUTUS

Nordic Sourcella on selkeät kilpailutusprosessit ja työkalut. Kilpailutusten perusta on laadukas data. Kilpailutukseen osallistuvia toimittajia kohdellaan tasapuolisesti. 

4

SOPIMUSTEN KATTAVA HYÖDYNTÄMINEN

Nordic Source tekee aina toimittajan kanssa raamisopimuksen, jota voivat hyödyntään Nordic Sourcen nykyiset ja tulevat jäsenet tytäryhtiöineen. Tämän lisäksi olemme kiinnostuneita laajentamaan nykyisen toimittajan laajuutta soveltuvin osin.

KESKINÄINEN

LUOTTAMUS

ARVOMME

Me Nordic Sourcella tarkistimme ja uudelleen kirjoitimme arvomme vastaamaan sitä, mitä olemme ja miten toimimme. Uudet arvomme ovat:

KASVAMINEN JA INNOVOINTI TIIMINÄ

TUOTETAAN ERINOMAISET

TULOKSET