top of page
logo_vaalea.png

TEHOKKUUTTA HANKINTOIHIN

NORDIC SOURCE

TEHOKKAAT, ULKOISTETUT HANKINNAT

Nordic Source osuuskunta on asiakasyritysten hankintaosastojen jatke ja itsenäinen yksikkö, joka koordinoi asiakkaiden yhteisiä hankinta-aktiviteetteja.

Missiomme on:

“Yhdistetty osaaminen ja ostovoima tuovat erinomaiset tulokset hankinnassa”.

 

Osuuskunnan neuvottelemat sopimukset kattavat muita kuin asiakkaiden ydinliiketoiminnan kannalta keskeisiin hankintojen piiriin kuuluvia tuotteita ja palveluita, useinmiten liittyen joko tehtaiden tai toimistojen ylläpitoon. 


 

Nordic Source Osuuskunta on perustettu vuonna 2009 ja perustajayrityksiin kuuluivat viisi suomalaista yritystä: Valio, Tamro, Saarioinen, Fazer ja Atria, Olvi liittyi mukaan seuraavana vuonna. Nordic Source:n keskeinen toiminta-ajatus on löytää parhaat toimintamallit ja hankintakonseptit jokaiseen hankintakategoriaan. Tämän jälkeen Nordic Source kilpailuttaa kyseisen kategorian (ostotuoteryhmän) keskenään sopimat tuotteet tai palvelut ja hyödyntää ryhmän yhteistä kategoriaosaamista.

 

Nordic Sourcella on 19 asiakasta ja asiakkaiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 13 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö 32 500.

19

ASIAKASYRITYSTÄ
 

19

TOIMITTAJAA / SOPIMUSTA VALIKOIDUISSA KATEGORIOISSA
 

  

OSAAMINEN + OSTOVOIME = ERINOMAISET TULOKSET

12,5B€

ASIAKASYRITYSTEN LIIKEVAIHTO

70+

ASIAKKAILLA OPERATEIIVISIA YKSIKÖITÄ / PÄÄKONTTOREITA SUOMESSA

ASIAKKAILLA OPERATIIVISTA TOIMINTAA 12 ERI MAASSA

Sivun alku
Way of working

TOIMINTATAPA

1
HANKINNAN KATEGORIAJOHTAMINEN

Hankinnan keskiössä ovat kategoriatiimit, joissa on edustettuna asiakkaiden hankinta-asiantuntijat ja Nordic Sourcen henkilökuntaa ja tiimillä on nimetty vetäjä, usein Nordic Sourcelta. Kategoriatiimit päättävät yhdessä kategorian tavoitteet, hankintastrategian ja kehitys- ja kilpailutusuunnitelman. He myös yhdessä määrittävät parhaat toimintatavat ja hankintakonseptit.

3
AMMATILLINEN
KILPAILUTUS


Nordic Sourcella on selkeät kilpailutusprosessit ja työkalut. Kilpailutusten perusta on laadukas data. Kilpailutukseen osallistuvia toimittajia kohdellaan tasapuolisesti. 

2
TOIMITTAJA
-JOHTAMINEN


Tärkeimpien toimittajien kanssa tehdään jäsenneltyä toimittajajohtamista. Siihen kuuluu olennainen raportointi ja mittarit sekä säännölliset liiketoimintakatsaukset. Valikoiduissa hankintakategorioissa teemme myös syvällisempää kehitystyötä yhdessä toimittajan ja asiakkaiden kanssa.

 

4
SOPIMUSTEN KATTAVA HYÖDYNTÄMINEN

Nordic Source tekee aina toimittajan kanssa raamisopimuksen, jota voivat hyödyntään Nordic Sourcen nykyiset ja tulevat asiakkaat tytäryhtiöineen. Tämän lisäksi olemme kiinnostuneita laajentamaan nykyisen toimittajan laajuutta soveltuvin osin.

KESKINÄINEN

LUOTTAMUS

ARVOMME

Me Nordic Sourcella tarkistimme ja uudelleen kirjoitimme arvomme vastaamaan sitä, mitä olemme ja miten toimimme. Uudet arvomme ovat:

KASVAMINEN JA INNOVOINTI TIIMINÄ

TUOTETAAN ERINOMAISET

TULOKSET

bottom of page